Cristiano Ronaldo lập cú đúp vào lưới Cagliari (Tháng 11/2020)

Hãy nhìn lại những bàn thắng tại đây.

Cristiano Ronaldo lập cú đúp vào lưới Cagliari (Tháng 11/2020)

Hãy nhìn lại những bàn thắng tại đây.