Những bàn thắng đẹp nhất của Manchester City vào lưới Fulham

Hãy nhìn lại những bàn thắng tại đây.

Những bàn thắng đẹp nhất của Manchester City vào lưới Fulham

Hãy nhìn lại những bàn thắng tại đây.